ATELIER Alkema
DICK KET, MAGISCH TEKENAAR.
Tentoonstellingsontwerp voor Museum Arnhem.

De tentoonstelling zoomt in op het kunstenaarschap en in het bijzonder de tekenkunst van Dick Ket. De opeenvolgende zalen laten zien hoe de leefwereld van Ket naarmate hij ouder werd steeds kleiner werd en hoe zijn eigen gezicht het hoofdonderwerp wordt in zijn tekeningen en schilderijen. Op de tafels worden brieven, schetsen en tekeningen in hun onderlinge relatie samen gebracht. Typografie: Het Lab.

fotografie: Mike Bink