ATELIER Alkema
JODEN IN NEDERLAND 1600-1900
Tentoonstellingsontwerp voor vaste presentatie.

De vaste presentatie vertelt hoe Joodse migranten in de periode tussen 1600 en 1900 naar de Republiek komen, leden worden van religieuze gemeenschappen, en vervolgens na 1796 Nederlandse burgers worden. Licht en transparantie zijn de kernbegrippen voor het ontwerp. Translucente wanden waarachter de architectuur van de synagoge zichtbaar is, zijn de drager van het grote verhaal, dat verteld wordt met behulp van objecten, teksten en projecties.
Project in samenwerking met OTW. Grafisch ontwerp: Bloemendaal en Dekkers.

fotografie: Mike Bink en ATELIER Alkema