ATELIER Alkema
STATENVERTALING
Statenpassage Tweede Kamer, Den Haag.

Een op initiatief van de SGP ontwikkelde tentoonstelling over de geschiedenis van de statenvertaling van de bijbel en de betrokkenheid van de Staten Generaal daarbij.

De door ATELIER Alkema ontworpen tentoonstelling toont de invloed die de statenvertaling ook nu nog heeft op de Nederlandse taal en hoe kunstenaars het onderwerp van de vertaling gebruiken in hun kunstwerken. In de Statenpassage staan 3 paviljoens, die ieder een fase in de geschiedenis van de statenvertaling belichten.