ATELIER Alkema
FRIS OP TAFEL
Ontwerp voor een presentatiemeubel in Museum De Voorde, Zoetermeer.

Voor Museum De Voorde werd een flexibel, multi-functioneel presentatiemeubel ontworpen voor kleine wisseltentoonstellingen.

Het meubel sluit aan op de eerder ontwikkelde vaste inrichting. Het meubel bestaat uit diverse componenten, die naar gelang de aard van de tentoonstelling op verschillende wijzen kunnen worden samengesteld en ingevuld. Hierdoor ontstaat voor iedere tentoonstelling, met gebruikmaking van dezelfde onderdelen, steeds een ander beeld.

fotografie: Richard Jetten